NÜEVIBE™

HIPPOCRATES MEDICAL

 

Çoğu hasta iğne korkusundan dolayı tedaviyi veya

prosedürünü erteleyebilir.

NUEVIBE ™ ile hastalar artık randevuları ertelemek

zorunda kalmayacaklar. Nerdeyse ağrısız enjeksiyon

sistemimizle, hastalar minumum his ile enjeksiyon

yaptırabilirler.

Neredeyse ağrısız bir deneyim oluşturmak için,

NUEVIBE ™ "T" şeklindeki parçada hafif bir titreşim

üretir. Doktor, kozmetik enjeksiyon sırasında enjeksiyon

bölgesi yakınında NUEVIBE ™ 'yi lokal alanda hafif

baskı ile uygular. Aynı zamanda titreşim ve enjeksiyon

hissi oluştuğundan,titreşim hissi beynin önüne geçer ve

beynin enjeksiyon duygusunun beynin tarafından

okunmasını engeller.

Sonuç olarak, hastalar enjeksiyon acısını hissetmezler.

NUEVIBE ™ ile, hastalar artık kaygı ya da iğne korkusu

hissetmezler.

Bir çalışma sırasında, hastaların çoğunluğu NUEVIBE ™

kullanmanın enjeksiyon işlemlerine yönelik hakkındaki

görüşlerini değiştirdiğini göstermiştir.

Kozmetik enjeksiyonlar ilaçsız, ağrısız ve kısa sürede

uygulama kolaylığı getirir.

 

 

Copyright © 2015 all rights reserved. dcpharma